Nyheter

Lydarkiv, Musikkarkiv

CD-en var ikke død!

Nasjonalbiblioteket bidrar til «Norske albumklassikere»

Uten Nasjonalbiblioteket hadde Norske albumklassikere ikke vært mulig.  Falck forlag og Nasjonalbiblioteket samarbeider om dette prosjektet, og utgangspunktet er NBs innsamling av masterbånd og annet produksjonsmateriale som mastergrunnlag for utgivelsene.

Falck har ambisjoner om å gjøre hele musikkarven tilgjengelig for publikum, samtidig som dette prosjektet illustrerer Nasjonalbibliotekets mandat med tanke på både innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring innenfor ulike medietyper. For NB handler dette også om å utnytte så vel kompetanse som materielle ressurser i forbindelse med digitalisering.

Kanskje kan serien bidra til at også de store plateselskapene i større grad vurderer fysiske utgivelser igjen, og platebutikkene kan få en renessanse.

I september 2021 har Falck også lansert en bokserie som bygger på samme konsept, og som er direkte relatert til plateutgivelsene. I sum kan dette bli vår tids største dokumentasjonsprosjekt om norsk populærmusikk.

Dette samarbeidsprosjektet er et eksempel på hvordan Nasjonalbibliotekets samlinger kan bidra til og danne grunnlaget for spennende prosjekter.

Trond Valberg og Jorid Nordal Baumann