Møter/arrangementer

Invitasjon til nettkurs i RDA

Til alle dere som katalogiserer ulike former for musikkmateriale:

Norsk musikkbibliotekforening (NMBF) har gleden av å invitere dere til gratis workshop i katalogisering i RDA. Vi kommer til å ha flere workshoper i RDA fremover, og begynner med katalogisering av lydopptak nå i høst for så å fortsette med musikktrykk på nyåret.
Vi har vært heldige og fått med oss viktige ressurspersoner på fagfeltet: Trine Adolfsen og Heidi Stigen fra Nasjonalbiblioteket og Johan Jørgensen fra Norges musikkhøgskole.

Workshopen vil være digital og finner sted på Zoom eller lignende plattform tirsdag 17. november kl. 13-15. Nærmere informasjon følger ved påmelding.

Påmelding til NMBF v/ musikkbiliotekforeningen@gmail.com innen søndag 15.11.

NYHET OM ÅRSMØTET

  • Vi avholdt vårt årsmøte digitalt tirsdag 25. august på plattformen Zoom. Referat kommer, se under Referater.

ANDRE MØTER/KURS

  • Vi planlegger en workshop i RDA i musikkatalogisering i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Norges musikkhøgskole. Siste koronaoppdatering for Oslo gjør at vi nå trolig vil gjennomføre dette som en digital workshop. Følg med for dato og tid!

NY DATO FOR LYDARKIVKONFERANSEN!

  • Vår forenings styre er ansvarlig for at Norsk lydarkivkonferanse blir avholdt. Vi har nå bestemt i samråd med programkomiteen og med hensyn til alminnelig smittevern å skyve konferansen 6 måneder frem i tid:

  • Dato:12.-13. april 2021. Hold av dagene allerede nå! Sted: Nye Deichman Bjørvika bibliotek i Oslo — Les mer på http://lydarkiv.no/

IAML

  • Konferansen til International Association for Music Libraries and archives skulle vært avholdt Praha i juli 2020. Denne er nå utsatt til 2021. I stedet gjennomførte IAML en rekke online møter i juli. For neste konferanse sett av datoene 25.-30. juli 2021.

Følg med på e-post og på Facebook for mer informasjon. 
Meld deg inn og motta alle eposter under "Bli medlem".

Referater

Her ligger årsmøtereferater og andre referater:

Referat fra årsmøte i 2019

Referat fra årsmøte  2018

Referat fra årsmøte 2017

Referat fra årsmøte 2016

Referat fra årsmøtet 2015

Referat fra årsmøte 2014

Referat fra årsmøte 2013