Møter/arrangementer

WORKSHOP/KURS

  • Det blir ny workshop om RDA i musikkatalogisering i samarbeid med Norges musikkhøgskole. En morsom og gratis digital workshop, denne gang om notetrykk. Torsdag 27. mai kl. 13-15

    Nærmere informasjon ved påmelding. Meld dere på via musikkbibliotekforeningen@gmail.com innen mandag 24. mai.

ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTER

  • Vi avholdt vårt årsmøte digitalt mandag 12. april på plattformen Zoom. I forkant hadde vi medlemsmøte der Richard Gjems fortalte om nytt fra Nasjonalbiblioteket. Følg med på e-post til alle medlemmer for neste medlemsmøte til høsten. Dette vil omhandle digitale noter.

NY DATO FOR LYDARKIVKONFERANSEN!

  • Vår forenings styre er ansvarlig for at Norsk lydarkivkonferanse blir avholdt. Vi har nå bestemt i samråd med Deichman og programkomiteen og med hensyn til alminnelig smittevern å skyve konferansen ytterligere frem i tid:

  • Dato: 25.4.-26.4.2022. Hold av dagene allerede nå! Sted: Nye Deichman Bjørvika bibliotek i Oslo — Les mer på http://lydarkiv.no/

IAML

  • Konferansen til International Association for Music Libraries and Archives skulle vært avholdt Praha i juli 2020. Denne er nå utsatt til 2022. I stedet gjennomfører IAML en rekke online møter i juli 2021 slik de også gjorde i 2020. Følg med på https://www.iaml.info/ for mer informasjon  

Følg med på e-post og på Facebook for mer informasjon. 
Meld deg inn og motta alle eposter under "Bli medlem".

Referater

Her ligger årsmøtereferater og andre referater:

Referat fra årsmøte i 2019

Referat fra årsmøte  2018

Referat fra årsmøte 2017

Referat fra årsmøte 2016

Referat fra årsmøtet 2015

Referat fra årsmøte 2014

Referat fra årsmøte 2013