Møter/arrangementer

NYHET OM ÅRSMØTET

Det blir digitalt årsmøte tirsdag 25. august kl. 15.30 på avtalt plattform.
Mer informasjon sendes til alle medlemmer på e-post.

NY DATO FOR LYDARKIVKONFERANSEN! Vår forenings styre er ansvarlig for at Norsk lydarkivkonferanse blir avholdt. Vi har nå bestemt i samråd med programkomiteen og med hensyn til alminnelig smittevern å skyve konferansen 6 måneder frem i tid:

DATO:12.-13. APRIL 2021. Hold av dagene allerede nå! STED: Nye Deichman Bjørvika bibliotek i Oslo — Les mer på http://lydarkiv.no/

IAML-konferansen i Praha i juli 2020 er utsatt til 2021 (Dato vil bli annonsert senere)

Følg med på e-post og på Facebook for mer informasjon. Meld deg inn og motta alle eposter under «Bli medlem»

Referater

Her ligger årsmøtereferater og andre referater:

Referat fra årsmøte i 2019

Referat fra årsmøte  2018

Referat fra årsmøte 2017

Referat fra årsmøte 2016

Referat fra årsmøtet 2015

Referat fra årsmøte 2014

Referat fra årsmøte 2013