Lydarkiv, Musikkarkiv

Savner du Sangindex?

Som en del musikkbibliotek og musikkinteresserte sikkert har lagt merke til, er ikke Nasjonalbibliotekets databaser Nornoter (norske notetrykk), Sangindex (titler og førstelinjer i trykte noter og visebøker) og Hanske (musikkmanuskripter og privatarkivmateriale) tilgjengelig eksternt lenger.

Vi ba seksjonsleder for musikkseksjonen i Nasjonalbiblioteket, Ingrid Romarheim Haugen, orientere litt om situasjonen nå for disse basene, og om det likevel er mulighet for adgang til dem. Hun skriver følgende:

«Nornoter og Sangindex er ikke lenger tilgjengelig eksternt. Nasjonalbibliografien for noter er nå i Alma, og Nornoter er for det meste konvertert dit. Det gjenstår noen poster fra «gamle» Nornoter som ikke er konvertert til Alma, men det blir gjort etter hvert. Sangindex er langt på vei erstattet av fritekstsøket på nb.no. Har bibliotekene behov for at vi søker opp på førstelinje eller tittel i Sangindex, eller hvis det er norske notetrykk de ikke finner i Alma, har vi mulighet til å gjøre søk i de to nevnte basene internt i NB. Send i så fall en henvendelse til  musikk@nb.no.

Hanske, er heller ikke tilgjengelig utenfor huset. Musikkmanuskripter søkes best opp på www.nb.no. Hvis brukere har behov for å søke etter musikk-privatarkivmateriale i Hanske, kan de kontakte musikk@nb.no og få tilgang til et enkelt grensesnitt for forskere.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *