Lydarkiv, Musikkarkiv, Musikkformidling

Om det mulige vedtaket om nedleggelse av Norsk lydinstitutt

Uttalelse fra styret i Norsk musikkbibliotekforening

Norsk musikkbibliotekforening er en interesseorganisasjon for musikkbiblioteker og lydarkiver, og det var mildt sagt sjokkerende for oss at Stavanger kommune vurderer å legge ned Norsk lydinstitutt. Norsk lydinstitutt sitter på en unik samling med blant annet 120 000 LP-plater og 50 000 78-plater. Masse av det er ikke tilgjengelig for allmennheten noen andre steder, og samlingen er en kulturskatt som ikke må gå tapt.

En av Norsk lydinstitutts store styrker er jo at samlingen formidles aktivt, og at det virkelig er lagt til rette for at man skal kunne høre musikken når man kommer dit. Hvis instituttet legges ned og samlingen splittes opp, er vi redd dette forsvinner. En samling som ikke er tilgjengelig og blir aktivt formidlet, blir fort en død samling med liten eller ingen verdi.

Stavangers politikere burde være stolte over at denne unike samlingen er i deres kommune og tilgjengelig for dens innbyggere, for dette er en samling som potensielt har like stor verdi for musikkinteresserte i andre deler av landet. Slik vi oppfatter det, er dette potensialet også et prioritert område for Norsk lydinstitutt gjennom at mer og mer av samlingen skal digitaliseres og publiseres etterhvert som materiale faller i det fri.

 Vi ønsker ikke å komme med noen løsningsforslag, det er ikke vår oppgave, men vi ønsker som forening å gi vår uforbeholdne støtte til ett av våre medlemmer, Norsk lydinstitutt, og sterkt understreke at her bør politikerne klare å se det store bildet og finne løsninger, slik at instituttet kan bevares og driftes på en forsvarlig måte. Slik kan man hindre at en stor kulturskatt går tapt og sørge for å fortsette med å støtte et kulturelt og kunstnerisk mangfold.

Lydarkiv, Musikk i biblioteket, Musikkbibliotek, Musikkbibliotekar

Om «Dypdykk i musikkhistorien» – en foredragsserie

Musikksamlinger i biblioteket og formidling av disse er viktig, corona eller ikke corona. Det er min påstand. Jeg har nå jobbet som musikkbibliotekar i folkebibliotek i snart 15 år og på mange måter bare fått med meg nedturen, der musikk knyttet til et fysisk format har blitt mindre og mindre viktig. Det har vært utfordrende for å si det forsiktig, for de av oss som elsker å bygge samling og for de av oss som ønsker å gi lånerne noe unikt. Jeg driver fortsatt med å bygge cd-samling, med de små ressursene vi har til dette, men mer og mer av tida mi prioriterer jeg på å bygge en kontekst som musikken kan oppdages i. Denne konteksten er blant annet bøker om musikk, og hvordan samlinga er oppdelt, kategorisert og presentert på hylla. I tillegg, og det er dit vi skal nå, driver vi et pågående musikkformidlingsprosjekt / foredragsserie som heter “Dypdykk i musikkhistorien”. Begrensninger kan føre til nye muligheter og for min del har et lukket bibliotek og avlyste arrangement gitt muligheten til å få lagt “Dypdykk i musikkhistorien” ut på nett. Dessverre ikke selve foredragene, men alt det andre: lenker til bøker, cd-er og filmer i bibliotekets samling og spillelister, både pdf og i Spotify. Alt vi har i samlingen fysisk kan selvfølgelig fjernlånes. Det er en enorm verdi som ligger i biblioteker og arkiver sine samlinger og i de folkene som jobber der. Vi må bli enda flinkere til å dele denne verdien med hverandre, men da trenger vi å vite mer om hvilken verdi de ulike bibliotek og arkiver sitter på. Vi i Norsk musikkbibkliotekforening skal jobbe for å få disse verdiene eller ressursene fram i lyset, slik at flere kan få glede av dem. 

“Dypdykk i musikkhistorien” er forhåpentligvis en slik verdi.

Knut Tore Abrahamsen, musikkbibliotekar ved Tønsberg og Færder bibliotek og styremedlem i NMBF, 17.6.2020