Hva vil vi?

VÅR HANDLINGSPLAN 2020–2021

Norsk musikkbibliotekforening skal arbeide for å:

  • Styrke musikkens stilling i norske bibliotek
  • Styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig
  • Bidra i det internasjonale samarbeidet innenfor musikkbiblioteksektoren

I PERIODEN 2020–2021 VIL FORENINGEN ARBEIDE SPESIELT MED:

• Å ferdigstille «Emneord for musikkdokument» i samarbeid med Bibsys og
Bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket
• At innspilt musikk fortsatt skal være gratis tilgjengelig via norske bibliotek
• Å legge til rette for kompetanseheving og et sterkt nettverk blant norske
musikkbibliotekarer
• Å stimulere til musikkformidling og samarbeid om dette i norske folkebibliotek
• Å styrke samarbeidet om konkrete prosjekter og mulige felles kurs med nordiske søsterorganisasjoner, samt med nasjonale og internasjonale institusjoner
• Å ferdigstille nye nettsider og publisere oppdatert informasjon om foreningen
• Å verve flere medlemmer


Tidligere handlingsplaner