Om oss

Norsk musikkbibliotekforening (NMBF) arbeider for musikkens stilling i norske bibliotek, med faglig utvikling for musikkbibliotekarer og med å styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet forøvrig. Vi er en interesseforening grunnlagt i 1972.

Musikkbibliotekforeningen er medlem i Norsk musikkråd og har internasjonal forankring i IAML – The International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, som er vår internasjonale moderorganisasjon.

Dagens styre samlet utenfor Nasjonalbiblioteket. Fra venstre: Anne Cathrine Johansen, Tone Nøtvik Jakobsen, Berit Stifjeld, Jorid Baumann, Knut Tore Abrahamsen, Jorunn Eckhoff Færden

Den formelle grunnleggelsen av Norsk musikkbibliotekforening (Norsk seksjon av IAML) fant sted i Statens bibliotekhøgskole 26. november 1972. Den nye foreningen fikk som formålsparagraf «å fremme musikktjenesten innenfor norsk bibliotekvesen, å styrke musikksamlingenes stilling i norsk musikkliv, og å delta i det internasjonale samarbeidet innenfor musikkbibliotekverdenen.»

Våre vedtekter finner du her

Musikkbibliotekforeningen organiserer Norsk lydarkivkonferanse som er en konferanse rundt lyd, musikk, bibliotek og arkiv, og som avholdes hvert andre eller tredje år ulike steder i landet. Les mer på https://lydarkiv.no/

Epost:

musikkbibliotekforeningen@gmail.com

Organisasjonsnummer: 

916 362 110

Adresse:

NMBF v/ styreleder Tone Nøtvik Jakobsen, NRK ATPS, p.b. 8500 Majorstuen, 0340 Oslo. Mobil 952 45 765

Fakturaadresse:

NMBF v/ Jorun Eckhoff, Bergen Off. Bibliotek, Musikkavdelingen, Strømgaten 6, 5015 Bergen