Lydarkiv, Musikkarkiv

Savner du Sangindex?

Som en del musikkbibliotek og musikkinteresserte sikkert har lagt merke til, er ikke Nasjonalbibliotekets databaser Nornoter (norske notetrykk), Sangindex (titler og førstelinjer i trykte noter og visebøker) og Hanske (musikkmanuskripter og privatarkivmateriale) tilgjengelig eksternt lenger.

Vi ba seksjonsleder for musikkseksjonen i Nasjonalbiblioteket, Ingrid Romarheim Haugen, orientere litt om situasjonen nå for disse basene, og om det likevel er mulighet for adgang til dem. Hun skriver følgende:

«Nornoter og Sangindex er ikke lenger tilgjengelig eksternt. Nasjonalbibliografien for noter er nå i Alma, og Nornoter er for det meste konvertert dit. Det gjenstår noen poster fra «gamle» Nornoter som ikke er konvertert til Alma, men det blir gjort etter hvert. Sangindex er langt på vei erstattet av fritekstsøket på nb.no. Har bibliotekene behov for at vi søker opp på førstelinje eller tittel i Sangindex, eller hvis det er norske notetrykk de ikke finner i Alma, har vi mulighet til å gjøre søk i de to nevnte basene internt i NB. Send i så fall en henvendelse til  musikk@nb.no.

Hanske, er heller ikke tilgjengelig utenfor huset. Musikkmanuskripter søkes best opp på www.nb.no. Hvis brukere har behov for å søke etter musikk-privatarkivmateriale i Hanske, kan de kontakte musikk@nb.no og få tilgang til et enkelt grensesnitt for forskere.»

Lydarkiv, Musikkarkiv

Jahn Teigens privatarkiv til Nasjonalbiblioteket

Foto: Kåre Eide (1979, Eier Nasjonalbiblioteket

Arkivet etter Jahn Teigen (27.9.1949 – 24.2.2020) er innlemmet i Nasjonalbibliotekets samlinger. Dermed blir et omfattende arkiv-, dokumentasjons- og audiovisuelt materiale etter Norges aller største popartist sikret for fremtiden. Dialogen med familien ble innledet kort tid etter Teigens bortgang, og materialet ble overført til Nasjonalbiblioteket sommeren samme år.

Arkivet, som nå er under ordning og katalogisering som Mus.arkiv 183, omfatter publisert og upublisert materiale fra hele Teigens liv og karriere; fra barne- og ungdomsårene i Tønsberg, via et liv preget av både opp- og nedturer – konstant i medias søkelys, til en roligere og mer tilbaketrukket tilværelse i Skåne.

Tekstskisser til sanger, demoinnspillinger, dokumentasjon av studioarbeid, filmmanuskripter, unike fotografier, plakater, klippbøker, fanpost og annen korrespondanse, men også personlige dagboknotater og tanker om hva det vil si å være menneske er bare noe av det som til nå har dukket opp i materialet.

Også etter flyttingen til Sverige i 2006 vitner arkivet om et aktivt, skapende kunstnerliv, og Teigen hadde mange store og små prosjekter han dessverre ikke rakk å fullføre.

Materialet vil på sikt gjøres tilgjengelig for forskning og dokumentasjon, i tråd med gjeldende lover om opphavsrett og personvern.

Tor Aarnes Sæther, Nasjonalbiblioteket