Musikkbibliotek

Velkommen til workshop i musikk-katalogisering

Kjære medlemmer i NMBF,

Norsk musikkbibliotekforening har i lengre tid jobbet for å få til et kurs i katalogisering av musikkmateriale i Bibliofil.

Nå er det imidlertid slik at det ikke finnes noen kursholdere som både er dyktige i Bibliofil og musikkatalogisering i RDA.

Derfor har en liten arbeidsgruppe fra Norsk musikkbibliotekforening bidratt til at Bibliotek-systemer (som driver Bibliofil) har fått laget to ny musikkmaler. Én for musikktrykk og én for CDer. Dette mener vi er et godt utgangspunkt for en felles workshop som er åpen for alle som jobber i Bibliofilbibliotek, eller andre som er interessert i musikkatalogisering. Vi gjør det veldig enkelt ved å katalogisere étt musikktrykk og én CD sammen.

Tid: Fredag 1. desember kl. 10 – 11:30.

Sted: Teams

Påmelding innen tirsdag 28. november til Jorunn Eckhoff musikkbibliotekforeningen@gmail.com