Musikkarkiv, Musikkbibliotek

NTNU Musikkbiblioteket i koronaens tid

Et år med stolleken, hjemmekontor, låste dører og tidenes bratteste læringskurve i digital kursledelse.

Biblioteket vårt er et av 15 bibliotek som utgjør NTNU Universitetsbiblioteket. Vi er et lite bibliotek, men har to innganger, der begge dører brukes omtrent like mye. Dørene er kodet ulikt med tanke på bruken. Kodingen gjøres sentralt, noen kilometer borte, i teknologiens høyborg: Gløshaugen. I utgangspunktet en enkel operasjon, skulle man tro. Men dette har vært noe av det vanskeligste under hele pandemien(!): Koding av dørene slik at de oppfører seg slik vi vil. Til dør-kodernes forsvar: Dette er en øvelse vi aldri har måttet gjøre tidligere, og det har vært mye fram og tilbake, med nye beskjeder nesten ukentlig fra NTNUs rektor som er vår øverste leder.

Vi hadde heldigvis gode innarbeidede rutiner med “meråpent” bibliotek da koronaen kom, slik at da vi begynte gjenåpningen igjen, hadde primærbrukerne tilgang til samlingene selv om vi ansatte hadde hjemmekontor. Hvis døra var riktig kodet, da!

Vi ble sendt hjem 12. mars 2020 slik som de fleste andre, og i slutten av april fikk vi lov til å dra til biblioteket for å hente ut fysisk materiale som var bestilt via Oria. Det var veldig merkelig å kjøre inn til Trondheim sentrum nesten uten å se hverken andre biler, syklister eller fotgjengere. Jeg kunne velge og vrake i parkeringsplasser, femti meter unna kontoret, midt i byen!

Vi hadde noen morsomme e-postutvekslinger med de som hadde bestilt materiale:

Vi: “Hvor skal vi sende notene?”

Studenten: “Har dere ikke adressen min i systemet?”

Vi: “Ja, men hvor er du nå?”

Studenten: “Hjemme.”

Vi: “Hvilken adresse er det?”

Studenten: “Sender dere til foreldrene mine også?”

Vi: “Vi sender med vanlig, gammeldags post til det stedet der du befinner deg!”

Før vi begynte med utsending, trodde nok noen at vi hadde overnaturlige evner. “Hei, har du forslag til hvor jeg jeg skal finne notene? Jeg har lett og lett på nettet og ikke funnet noe…” Da måtte vi jo bare beklage og svare at alle musikkbibliotek for tiden er stengt, og vi får dessverre ikke tryllet frem noen noter her vi sitter på hjemmekontoret vårt.

I august åpnet vi igjen, og ting begynte så smått å normalisere seg på biblioteket, riktignok med pleksiglass i skranken, færre stoler i biblioteket, en-meters-regel, redigering av nye informasjonsplakater, sprit-stasjoner i alle rom, og QR-registrering.

Alle møter og mye undervisning foregår fortsatt digitalt, også de kursene som vi bibliotekarer holder. Det ble en veldig bratt læringskurve da vi startet med undervisning på Zoom! “Jeg får ikke til å dele skjerm! Du må gjøre meg til host!” “Hører dere meg?” “Ser dere PowerPoint-presentasjonen min?” “Fint om dere slår på kameraet. Kan dere nikke hvis dere ser at jeg søker i Oria nå!” “Bare avbryt meg hvis dere har spørsmål, jeg ser ikke hva dere skriver i chat’n.” Fullstendig stillhet. Et par-tre stykker slår på kameraet. Noen skriver i chat’n: “Jeg får ikke tilgang til disse basene”. En svarer behjelpelig: “Har du husket VPN?”

Etter nedstengingen tok det ikke lang tid før de internasjonale databaseleverandørene sendte oss beskjed om at nå var det åpen tilgang til både den ene og andre ressursen, med oppfordring om å varsle de vitenskapelige ansatte om den gode nyheten Skumle greier, for etter en stund ville gratisperioden ta slutt, og ville det da komme et krav, eller iallfall et sterkt ønske om abonnement fra brukerne? Heldigvis ble det litt oppmerksomhet rundt dette slik at det gikk bedre enn fryktet.

Leverandører av e-bøker har gode tider. Pandemien har vist at de mest standhaftige tilhengere av trykte bøker nå har åpnet opp for at de kan bruke digitale bøker. De ser at det er nødvendig hvis de skal få tilgang til pensum når den trykte boka er innelåst på et koronastengt bibliotek. Men e-bok-kjøpene er i ferd med å sprenge budsjettene våre. De er veldig mye dyrere enn trykte bøker, og prisen øker jo flere brukere pr. bok.

Abonnement på digitale noter har også begynt å gjøre seg gjeldende. Dette er såpass dyrt at det krever tildeling av ekstra ressurser, men skulle det bli en ny lockdown, så har vi egentlig ikke noe annet valg enn å satse mer digitalt.

Pandemien har framskyndet diskusjonen om hvor digitale vi skal bli, og hvor fort utviklingen kommer til å gå. Vi må betale dyrt for kvalitetssikrede digitale noter, men det er kanskje verdt det i forhold til at studentene ukritisk laster ned gamle utgaver fra IMSLP uten tanke på alle de feil og mangler som slike utgaver kan inneholde? Et argument for økning av budsjettene?

I november var det på’n igjen med hjemmekontor som hovedregel, og færrest mulig ansatte på jobb. Det ble slutt på kollegapraten og felles lunsjpauser. Litt ensomt og trist.

Det tristeste er kanskje å tenke på alle de avlyste konsertene som studentene skulle ha vært med på, og alle disse reglene som rammer kulturlivet vel hardt. Det er leit å se frustrasjonen hos de profesjonelle utøverne man omgås, og er man attpåtil engasjert i det frivillige kulturlivet på fritida, så tærer det på.

Men nå er det lys i tunnelen. Vi håper på at vi kan møtes på jobb igjen, og at avgangsstudentene får avholde vårens eksamenskonserter med publikum i salen.

Frida Røsand

Lydarkiv, Musikkarkiv

Kan vi friste med ei digital lydfil?

Nasjonalbiblioteket ble i 2019 tildelt midler til å starte arbeidet med å sikre den audiovisuelle kulturarven i norske ABM-institusjoner, altså i arkiv, bibliotek og museum. Materialet skal digitaliseres i bevaringskvalitet, noe som både sikrer det for ettertiden og gjør det enklere tilgjengelig i samtiden.

Allerede i 2020 ble tiltaket kraftig oppskalert. Det hele materialiserte seg i sytti nye stillinger som ble besatt fra nyttår 2020 og utover året. Stillingene fordeler seg hovedsakelig på skanneroperatører, lydteknikere og andre som arbeider direkte med digitalisering på den ene siden, og på den andre siden medarbeidere til å transportere og klargjøre materiale, til å ha kontakten med materialets eiere og til å planlegge løyper og operasjoner.

Etter hvert som materialet digitaliseres, skal eierinstitusjonen få et digitalt eksemplar – her er ikke opplegget helt klart ennå, men det kommer. I tillegg langtidsbevarer Nasjonalbiblioteket det digitale resultatet. Eierinstitusjonene kan velge hvorvidt de vil ha originalmaterialet i retur, om de vil deponere det hos Nasjonalbiblioteket eller om de vil overdra det til Nasjonalbiblioteket. Så langt har de fleste valgt deponering hos Nasjonalbiblioteket, men det er også noen som ønsker å få materialet tilbake.

Av de sytti nye stillingene er seks lydteknikere som digitaliserer lydmateriale, i tillegg til de ni stillingene NB hadde fra før på dette området. I første halvdel av 2021 digitaliserer man lydmateriale fra blant annet Samisk språk- og kultursenter, Randsfjordmuseet og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – innholdsmessig fordeler det seg på lokalt publisert musikk, unike musikkopptak og ulike former for dokumentasjonsopptak.

Fokus er først og fremst å digitalisere originalmateriale. I den grad ulike institusjoner har kopier av hverandres materiale, ofte kopiert i flere generasjoner, gir det ikke så mye mening å digitalisere alle variantene. Ved å digitalisere originalen i god kvalitet skaper man i stedet et nytt objekt som er lett å dele.

Det er et langsiktig arbeid, dette, og en del av jobben er rett og slett å planlegge hva som skal gjøres når. Så følger en systematisk nedpakking hos eierinstitusjonene, mottak hos Nasjonalbiblioteket og digitalisering av de ulike materialtypene. Det er på ingen måte uvanlig at de enkelte institusjonene har flere materialtyper til digitalisering, gjerne både lyd, film, foto og papir. Disse skal alle mates inn i Nasjonalbibliotekets ulike digitaliseringsløyper på riktig tidspunkt, slik at de ulike prosessene går jevnt uten at det hoper seg opp materiale.

Det er nå godt og vel ett år siden de første nye medarbeiderne tiltrådte, og digitaliseringen er godt i gang. Nå venter mange tiårs hardt arbeid!

For mer informasjon, se www.abmdig.no