Visste du at Norsk musikkbibliotekforening gir støtte til musikkarrangementer i bibliotek? I 2019 ga vi 15.000 kr i støtte til gjennomføring av Dialektferda 2019/2020, et arrangement flere steder i landet der dialekter og musikk på dialekt står i fokus. Dette er et samarbeid mellom Dag og tid, forfatteren Håvard Rem og Nasjonalbiblioteket